Način zaštite povjerljivih podataka

Način zaštite povjerljivih podataka

Niti u kojem slučaju nećemo zloupotrijebiti Vaše osobne podatke.
Vaše kontakt podatke ili Vaše osobne podatke nećemo otkriti nekoj trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.
Nećemo Vam slati elektronske poruke ili obavijesti ukoliko niste dali privolu, osim u slučaju elektronskih transakcija.
Kada god zaželite jednostavno se možete odjaviti od primanja naših elektronskih poruka ili obavijesti.

Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu kupovine i/ili registracije na stranici www.istta.eu te je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja Internet stranice www.istta.eu.

 

Društvo Veselich promet d.o.o. kao voditelj obrade prikuplja slijedeće osobne podatke:

Aktivnost/svrhaVrsta podataka koje prikupljamo i kada ih prikupljamoPravna osnova 

Izvršenje narudžbe/kupovine

Dostava kupljenih proizvoda 

Slanje newslettera

Nagradni natječaji

Ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail.

Financijski i bankovni podaci, poput broja računa i podaci o plaćanju prilikom transakcija, za koju svrhu koristimo usluge treće strane Corvus Pay. Financijske i bankovne podatke ne čuvamo već su oni dostupni izravno servisu kojeg koristimo, čiju Politiku zaštite osobnih podataka možete pročitati ovdje.

Navedene podatke prikupljamo prilikom izvršenja kupovine odnosno kada kupac unosom svojih osobnih podataka pri kupovini te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici www.istta.eu.

Privola, ispunjenje ugovorne obveze.

 

Primanje obavijesti o proizvodima i akcijama, ispunjavanje anketa i sudjelovanje u nagradnim natječajima

Ime i prezime, e-mail adresa, datum rođenja.

Navedene podatke prikupljamo u trenutku kada se kupac prijavi za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici www.istta.eu te potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka.

Privola

 

 

KolačićiPolitiku kolačića možete pročitati ovdje.

Privola

 

 

Sigurnost i zadržavanje podataka

Veselich promet d.o.o. poduzima odgovarajuće interne organizacijske mjere mjere kako bi osigurao da su osobni podaci za namjeravanu svrhu točni, potpuni i aktualni.

Društvo također, sukladno poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka od gubitka, ometanja, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja.

 

Vremenski period čuvanja podataka

Vaši podaci čuvat će se samo toliko dugo koliko je razumno potrebno za pojedinu svrhu za koju smo osobne podatke prikupili. Veselich promet d.o.o. redovito procjenjuje razdoblje pohrane osobnih podataka kojima raspolaže, te iste briše odnosno uništava po prestanku svrhe u koju su predmetni podaci prikupljeni.

U slučaju kada je rok čuvanja podataka utvrđen zakonom, Vaše podatke čuvamo kroz zakonom propisani period.

 

Dijeljenje vaših osobnih podataka

Veselich promet d.o.o. može dopustiti obradu Vaših podataka stranama koje nam pružaju podršku u poslovanju. U tom slučaju trećim osobama pružamo samo one osobne podatke koje su potrebne za izvršavanje usluga i zabranjujemo upotrebu osobnih podataka Korisnika u bilo koje druge svrhe. Na primjer, usluge obrade vaših osobnih podataka možemo podijeliti sa:

  • trećim osobama koje nam pomažu u pružanju tehničke podrške kao što su pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanja baza podataka, kao i softvera koje mogu sadržavati vaše osobne podatke (takve usluge ponekad podrazumijevaju dopušten pristup vašim podacima da bi mogle izvršiti nužne zadatke)
  • trećim osobama koje pružaju knjigovodstvene usluge;
  • trećim osobama koje pružaju usluge naplate potraživanja (agencije za naplatu potraživanja i/ili odvjetnici), a u slučaju ako Korisnik ne podmiri svoje obveze u roku;
  • javno-pravnim tijelima, kada postupajući u dobroj vjeri imamo razloga smatrati da je to potrebno radi postupanja po zakonskoj obvezi.

Treće strane su vezane posebnim ugovornim odredbama koje jamče zaštitu i povjerljivost obrade Vaših podataka u skladu s važećim propisima te prikupljaju i obrađuju Vaše podatke samo za točno određenu gore navedenu svrhu.

 

Prijenos podataka u treće zemlje

Vaše podatke ne prenosimo na područja trećih zemalja.

 

Vaša prava

Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, u svakom trenutku možete tražiti:

  • pristup, izmjenu ili dopunu podataka u svim bazama osobnih podataka;
  • brisanje („pravo na zaborav“) osobnih podataka, temeljem čega će Veselich promet d.o.o. obrisati podatke iz svih svojih baza, osim onih koje je dužan imati i čuvati na temelju pozitivnih propisa, te ako ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili ako obrada nije nužna za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
  • ograničavanje obrade Vaših podataka ili ulaganje prigovora na obradu takvih podataka;
  • pravo na prenosivost podataka koje podrazumijeva pravo da se podaci koje smo o Vama prikupili prenesu Vama ili trećim osobama;
  • ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući  bez negativnih posljedica;
  • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – www.azop.hr)ako smatrate da je došlo do povrede Vaših prava prilikom obrade podataka od strane društva

 

Zaštita podataka pri kartičnom plaćanju

Veselich promet d.o.o. u trenutku plaćanja na Internet stranici www.istta.eu kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem Corvus Info d.o.o., pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera Veselich promet d.o.o. i Izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod Corvus Info d.o.o., koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.

Veselich promet d.o.o. ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane Corvus Info d.o.o. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja. Osobni podaci pohranjeni kod Corvus Info d.o.o. brišu se odmah nakon što je proces procesiranja i naplate kartica završen osim kod opcije Kupi.

Veselich promet d.o.o. obavještava Kupca vezano uz gornju privolu na „Kupi “ Corvus Info d.o.o. ne pohranjuje sigurnosni kod (CVV) s (debitne, kreditne) kartice Kupca. CVV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Kupac i dalje sam unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. Veselich promet d.o.o. stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

Kako nas kontaktirati

U slučaju da želite iskoristiti neko od navedenih prava ili povući privolu koju je dao za obradu osobnih podataka (u slučajevima u kojima je privola pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka), molimo Vas da nas kontaktirate. Čuvati ćemo zapis o našoj komunikaciji, kako bismo mogli pravovremeno riješiti bilo koja sporna pitanja.

 

Možete nas kontaktirati u svako doba i na bilo koji način:

Veselich promet d.o.o.

Radićev odvojak 21

10410 Velika Gorica

E-mail: mirta.veselic@istta.eu

Web: www.istta.eu

Tel: +385992126230

 

Izmjena Izjave o privatnosti

Prihvaćanje ove Izjave o privatnosti događa se kada Kupac obavi kupovinu na Internet stranici www.istta.eu  te potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Ovu Izjavu o privatnosti, Veselich promet d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na Internet straniciwww.istta.eu. Zato Veselich promet d.o.o. poziva Kupce da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.istta.eu. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.istta.eu. Nastavak uporabe Internetske stranice  www.istta.euod strane Kupca nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

 

Pravo na prigovor 

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu mirta.veselic@istta.eu. Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka.